Despre rezervaţie

Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti este administrată din 2006 de Asociaţia Kogayon, organizaţie nonguvernamentală cu sediul în Costeşti, în baza unei Convenţii de custodie semnată cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea.
Rezervaţia a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone (poziţia B.3.).
Conform prevederilor legale şi obligaţiilor Convenţiei de Custodie, Asociaţia Kogayon a întocmit un Regulament, un Plan de Management şi un Plan de Acţiune ale rezervaţiei, documente trimise spre aprobare Ministerului Mediului şi Pădurilor, în care sunt reglementate activităţile ce se desfăşoară în perimetrul acesteia.

Rezervaţia cu o suprafaţă de 1,1 ha are ca principal scop protejarea formaţiunilor geologice numite trovanţi şi este situată pe teritoriul Comunei Costeşti, Judeţul Vâlcea şi a fost înfiinţată în baza avizului Academiei Române – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii.

Muzeul Trovanţilor a fost constituit ca atare în anul 1996 de către un colectiv din cadrul Facultăţii de Geologie şi Geofizică Bucureşti – Societatea pentru Protecţia Mediului Geologic, în cadrul unui proiect de amenajare a zonei ca muzeu geologic în aer liber. În cadrul acestui proiect au fost aranjate formaţiunile geologice (trovanţii) în zona de la baza carierei de nisip şi au fost montate panouri informative în perimetru şi indicatoare pe şosea. Din acel moment, în zonă nu au mai fost realizate niciun fel de amenajări, în timp panourile deteriorându-se sau dispărând, unele dintre formaţiunile geologice au fost luate din perimetru, altora le-a fost schimbat amplasamentul. Între timp exploatarea nisipului din cariera a continuat, prin aceasta fiind scoase la suprafaţă şi alte formaţiuni geologice.

Relieful zonei a fost modelat antropic prin deschiderea carierei de nisip în versantul dealului, fără de care nici trovanţii nu ar fi fost scoşi la lumină din stratele de nisip. Principalul element geomorfologic este faleza înaltă de 30 m a carierei de nisip, situată în partea de est a rezervaţiei. Încă o faleză, mai mică (5 m înălţime), se află în nordul rezervaţiei, spre şosea. La baza acestora, sub nivelul şoselei, terenul este relativ plat, cu mici denivelări (movile de nisip peste care a crescut vegetaţia. În sudul rezervaţiei se află o vale: Valea Nisipului.

Începând cu anul 2006 în rezervaţie Asociaţia Kogayon a realizat mai multe activităţi de administrare a rezervaţiei, vizând în special amenajarea, informarea şi conştientizarea localnicilor şi vizitatorilor, promovarea, educaţia ecologică şi întreţinerea.

Amenajările realizate au fost: amplasarea unui panou informativ bilingv, a menajarea unui loc de popas cu masă, bănci şi container de gunoi, marcarea limitelor rezervaţiei, securizarea cu barieră a accesului.
Primăria Costeşti a amenajat o parcare vis-a-vis de rezervaţie, pe terenul unde urmează să fie construit şi amenajat în parteneriat (Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, Primăria Comunei Costeşti şi Asociaţia Kogayon) un centru de vizitare turistică al parcului, rezervaţiei şi zonei.

Limitele rezervaţiei:
- Limita nordică mulează traseul în curbă al D.N. 67 (Rm. Vâlcea - Costeşti - Horezu - Tg. Jiu - Drobeta Tr. Severin), între km 35 + 700 m - km 35 + 800 m;
- Limita estică porneşte din D.N. 67, km 35 + 700 m, urmăreşte partea superioară a aflorimentului (carierei) de nisip, de-a lungul lizierei pădurii de fag (proprietate particulară), până în firul pârâului Valea Nisipului;
- Limita sudică este reprezentată de cursul sinuos al pârâului Valea Nisipului, pe o lungime de 140 m; limita porneşte în partea de est a perimetrului, din punctul unde marginea de sus a carierei/aflorimentului de nisip coboară în firul văii şi continuă apoi pe pârâu în aval, până în dreptul gardului de sârmă (care constituie limita vestică a ariei protejate);
- Limita vestică porneşte din D.N. 67, din dreptul km 35 + 800 m şi urmăreşte gardul de împrejmuire (de sârmă) care separă aria protejată de proprietatea particulară vecină, până în firul Pârâului Valea Nisipului.

Descrierea suprafeţei:
Rezervaţia cuprinde un teren neproductiv, denivelat şi o carieră de nisip (afloriment) cu expunere vestică, fiind situată în extravilanul Localităţii Costeşti, la baza Dealului Costeşti (Zlamene), adiacentă D.N. 67. Rezervaţia face parte din Trupul B, parcela înscrisă în cartea funciară nr. 148 a Comunei Costeşti, având nr. cadastral imobil 313. Parcela topografică este ridicată la scara 1:1.000 în anul 2005 şi este în suprafaţă totală (inclusiv carieră) de 1,1 ha.